OCHRANA SOUKROMÍKdo je odpovědný za ochranu vašich osobních údajů?

Provozovatel online butiku BOTTEGA vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo vaše soukromí chráněno. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je „00069601“.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Shromažďujeme některé osobní údaje, které nám poskytujete v rámci procesu objednávání zboží, obracíte-li se na náš zákaznický servis nebo jste-li součástí soutěže či slevové akce. Tyto osobní údaje mohou například zahrnovat vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, elektronickou adresu nebo číslo účtu.

 

Jak dlouho osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány po dobu neurčitou jak v elektronické tak tištěné podobě.

 

Jak vaše osobní údaje využíváme?

při správě vašeho osobního účtu v online butiku BOTTEGA

v případě, kdy vás kontaktujeme ve všech fázích zpracovávání vaší objednávky

jste-li součástí našeho věrnostního programu

informujeme-li vás o aktuálních slevách a soutěžích

provádíme-li analýzy, abychom vám mohli poskytnout relevantní obchodní podmínky aj.

 

Jaká jsou vaše práva? 

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováváním svých osobních údajů provozovatelem online butiku BOTTEGA pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Máte zároveň právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje však nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

 

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje chráníme před ztrátou a neoprávněnou manipulací díky interním technickým a organizačním opatřením v souladu s platnými právními předpisy a bezpečnostními normami.


Top